Problast – Pompy Ciepła Wentylacja Klimatyzacja

Klimatyzacja z pompą ciepła

Pompa ciepła jest coraz częściej wykorzystywana nie tylko do ogrzewania pomieszczeń w zimnych miesiącach, ale również do ich schładzania latem. Pompą ciepła są nazywane urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, a także niewielką ilość energii elektrycznej. Pobierają one energię z powietrza, wód głębinowych i gruntowych i wykorzystują w instalacjach centralnego ogrzewania. Energia cieplna jest wytwarzana, kiedy ciepło przepływa z miejsca o niższej temperaturze do miejsca, gdzie temperatura jest wyższa.

Czy pompa ciepła może pełnić funkcję klimatyzacji?

Podstawową funkcją, jaką pełnią pompy ciepła jest ogrzewanie, przynoszą one również właścicielom spore korzyści z powodu oszczędności na rachunkach za ogrzewanie. Zapewniają one ciepło wewnątrz pomieszczeń, ale również mogą zapewniać chłodniejszą temperaturę. Mogą również wykonywać pracę klimatyzatora, jego działanie jest również korzystniejsze ekonomicznie niż zakup tradycyjnego klimatyzatora. W takim wypadku pompa ciepła powinna być wyposażona w specjalny czujnik wilgotności, jest to rozwiązanie stosowane w pompach ciepła powietrzno-wodnych. Czujniki wilgotności działają podobnie jak termostaty do temperatury i zapobiegają różnym szkodom, które może spowodować instalacja do chłodzenia.

Pompy ciepła wodne wykorzystujące glikolowy wymiennik ciepła mogą być stosowane nie tylko do ogrzewania, ale i chłodzenia pomieszczeń. Chłodzenie może odbywać się na dwa sposoby:

  •  pasywny,
  •  i aktywny.

Pompa ciepła - chłodzenie w sposób pasywny

Zastosowanie pompy ciepła w roli klimatyzatora jest działaniem energooszczędnym, ponieważ nie wymaga zastosowania sprężarki. Chłodzenie pasywne wykorzystuje różnicę temperatur, jest ona dużo niższa w wodzie gruntowej lub gruncie niż temperatura wewnątrz pomieszczeń w budynku. Dzięki temu pompa ciepła może ją schłodzić. W tym celu należy ją wyposażyć w wymiennik płytowy, pompę obiegową i specjalny zawór. Schładzanie odbywa się dużo efektywniej, jeśli dolne źródło ciepła ma dużo niższą temperaturę, dlatego w drugiej połowie wakacji jest ono o wiele bardziej skuteczne.

Odprowadzone z wnętrza domu ciepło jest gromadzone, dlatego zimą w sezonie grzewczym energia ta jest zużywana do podniesienia temperatury. Z tego powodu chłodzenie za pomocą ciepła budynku w okresie letnim i ogrzewanie w chłodniejszych miesiącach wpływa korzystnie na wydajność i efektywność urządzenia. Klimatyzacja działająca w sposób pasywny jest najtańszą formą ochładzania domu, prąd jest pobierany jedynie przez pompy obiegowe i system sterowania. Jest równocześnie nawet kilka razy skuteczniejsza od tradycyjnej klimatyzacji. Pewnym mankamentem może być brak kontroli nad jej pracą.

Pompa ciepła - aktywny sposób chłodzenia

Do chłodzenia w sposób aktywny niezbędne jest wykorzystanie zaworu czterodrogowego pozwalającego na odwrócenie przepływu ciepła, z wymiennika ciepła robi się parownik, a ten staje się skraplaczem, zaczyna odbierać ciepło z układu grzewczego. Energia zostaje przekazana do wymiennika, który w okresie ogrzewania domu jest parownikiem, a następnie przekazywana do środowiska. Do pracy klimatyzacji w sposób aktywny niezbędna jest również sprężarka pompy ciepła.

Jaki rodzaj schładzania wybrać, pasywny czy aktywny?

Pasywny sposób chłodzenia jest w całości zależny od dolnego źródła energii, w związku z tym ma ograniczoną wydolność, ale może być instalowany w budynkach, gdzie nie ma aż tak dużego zapotrzebowania na zimno. W pomieszczeniach, gdzie jest konieczność większego schładzania, można zastosować systemy aktywne. Wodne pompy ciepła umożliwiają połączenie obu trybów, jeśli nie ma dużego zapotrzebowania na chłód układ może pracować bez zastosowania sprężarki, kiedy zapotrzebowanie wzrośnie, wówczas system zostanie przełączony w tryb aktywny.

Niezależnie od tego, czy zostanie zastosowany system aktywny z udziałem sprężarki, czy bez jej udziału, taki sposób ogrzewania i chłodzenia skutecznie przejmuje obowiązki pieca i klimatyzatora. Zapewnia domownikom komfortowe warunki i jednocześnie większe oszczędności niż w przypadku zastosowania innych wariantów ogrzewania i schładzania. Zastosowanie pompy ciepła umożliwia wykorzystanie czynnika chłodniczego oraz dolnego obiegu zarówno do podnoszenia temperatury, jak i jej obniżenia wewnątrz budynku.

Najnowsze realizacje