Problast – Pompy Ciepła Wentylacja Klimatyzacja

Montaż fotowoltaiki z dofinansowaniem

W naszej ofercie oprócz montażu pomp ciepła, wentylacji, rekuperacji czy klimatyzacji znajdziecie również ofertę fotowoltaiki. 

Czas montażu widocznego zestawu wyniósł tylko 1 dzień. 

Do każdej oferty zapewniamy audyt z wizualizacją oraz wszystkimi obliczeniami, które pokażą możliwą ilość wyprodukowanej energii w ciągu roku.

W naszych usługach oferujemy jeszcze montaże rekuperacji, wentylacji, fotowoltaiki, ogrzewania nadmuchowego oraz klimatyzacji.

Bądź PROfesjonalny jak PROblast!