Problast – Pompy Ciepła Wentylacja Klimatyzacja

Dom jednorodzinny w Morągu

Dom jednorodzinny o powierzchni 190m2 w Morągu koło Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim. Montaż systemu powietrznej pompy ciepła w nowo-budowanym domu dwukondygnacyjnym. Ogrzewanie podzielono na trzy niezależnie sterowane strefy Salus poprzez bufor i elektroniczne pompy obiegowe LFP. Całą instalację zaizolowano paroszczelną izolacją kauczukową , która pozwala przełączyć pompę ciepła na tryb chłodzenia jednocześnie oszczędzając ciepło w trybie grzania. Agregat pompy ciepła umieszczono na ścianie zewnętrznej budynku. Sercem systemu jest pompa ciepła powietrze-woda Daikin Altherma 3 RW 8kW ERGA08DAV3 – ERGA08DV , EHBH08DA6V7 – EHBH08D9V , która jest w stanie wydajnie ogrzewać dom do -25stC temperatury zewnętrznej.
Czas pracy: 3 dni

Najnowsze realizacje